Social Sharing:
Ot equator

F1-OT0005
F1-OT001
F1-OT002
F1-OT003
F1-OT004
F1-OT005
F1-OT006
F1-OT007

OT Equator Rhein

Abutment OT 

F1-OT0005 | H= 0.5 mm | D= Ø 3.5mm
F1-OT001 | H= 1 mm | D= Ø 3.5mm
F1-OT002 | H= 2 mm | D= Ø 3.5mm
F1-OT003 | H= 3 mm | D= Ø 3.5mm
F1-OT004 | H= 4 mm | D= Ø 3.5mm
F1-OT005 | H= 5 mm | D= Ø 3.5mm
F1-OT006 | H= 6 mm | D= Ø 3.5mm
F1-OT007 | H= 7 mm | D= Ø 3.5mm

Composizione Confezione
confF1-ot

Codice Accessorio : F1-OTAV